Home » Computers » Windows Explorer – отделен процес

Windows Explorer – отделен процес

Недокументираният параметър /SEPARATE
Той указва на Explorer.exe да се стартира като отделен процес НЕЗАВИСИМО дали вече е зареден.

Пример за изписване:
explorer.exe /separate

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code