Home » MK » Вълшебната книга – 1973-07

Вълшебната книга – 1973-07

Тя веднага привлича вниманието има красива подвързия, а корицата й е гравирана с разнообразни знаци и надписи. Но опитайте се да отворите тази необикновена книга и… веднага ще я изпуснете — разтърсил ви е доста осезателен, макар и безопасен електрически удар. Как може от една книга да изпитате действието на електрическия ток? Едва когато огледате по-внимателно книгата, ще видите, че след първите й страници има малък отвор, в който е поставена батерия 1.5 V. На горната корица има малко парче желязна ламарина с размер на монета от 50 ст., а в отвора на тялото на книгата върху гъвкава пластинка се люлее малко магнитче.
Какво е устройството на тази книга с такъв интересен ефект? Може ли да се изработи лесно? Да, защото устройството и е съвършено просто. Всички, които работиха през 1970 г. в кръжока за изработване на радиоигри при ЦСМТ, се запознаха с така наречените играчки-сюрпризи, при които вместо очаквания ефект се проявява друг — неочакван. И с “Вълшебната книга” е така. Всеки, който я отвори, очаква да прочете непознати приказки, да научи за необикновени приключения, но вместо това получава слаб електрически удар. А за да се изработи такава книга, са необходими един гвоздей, емайлиран проводник, малко магнитче, гъвкава пластинка и батерия 1.5 V.
На какъв принцип е основано действието на „Вълшебната книга”? Сигурно знаете какво е трансформатор. Това е апарат, който преобразува променливия ток от едно напрежение в друго. без да се нзмечя честотата му. Това свойство на трансформатора е използвано, за да се получи напрежение около 350—400V Електрическият ток с такова напрежение, по получен от батерия 1,5V, с безопасен, защото силата му е нищожна-микроампери. Физиологичното му въздействие обаче е осезателно – чувствува се “силно” разтърсване. Тъй като електрическият ток, получаван от батерия, е постоянен н не може да се трансформира, в книгата е използвано специално приспособление — люлеещ се контакт. С помощта на него токът на батерията се накъсва — преобразува се в пулсиращ с честотата на люлеенето на контакта и вече може да се трансформира.
Схемата на „Вълшебната книга” е показана на фиг. 1. Както се вижда, напрежението от батерията се подава през люлеещия се контакт на първичната намотка на трансформатора. Към вторичната намотка са свързани проводящите електрически ток обложки на книгата. Най-трудно е изработването на трансформатора. Като магнитопровод (сърцевина) в него се използва голям гвоздей. Заострената му част се изрязва с ножовка. Върху пирона се навиват няколко слоя хартия за изолация, а в двата му края се поставя по една шайба от дебел картон, за да се образува макаричка, на която се навиват двете намотки на трансформатора. Първичната намотка се навива с проводник ПЕЛ—0,4mm и има 100 навивки, а вторичната – е проводник ПЕЛ—0,1 mm и има 10000 навивки.
Чертежите на фиг. 2 ще ви помогнат да изработите по-лесно трансформатора. Те представляват: 1 — гвоздеят с изолационната хартия; 2 — ограничителните шайби от дебел картон; 3 — готовата макаричка. 4 —навиване на вторичната намотка с ПЕЛ—0,1тт — 10000 навивки; 5-макарата    с    вторичната    намотка. в — поставяне на изолационна хартия между двете намотки. Слсд това се навива първичната намотка с ПЕЛ – 0,4 mm — 400 навивки; 7 — готовият трансформатор.
Монтажната схема на „Вълшебната книга” е дадена на фиг. 3.
Най-интересно е приспособлението, с което се накъсва постоянният ток на електрическата батерия – люлеещият се контакт 4. Изработва се от гъвкава месингова лентичка, която се закрепва от едната страна за тялото на книгата На свободната страна на лентичката е залепено малко магнитче. Пластинката е огъната под малъх ъгъл, така че при свободно положение да не се допира до контакта 5. закрепен под магнитчето за тялото на книгата 7. Ако разлюлеем месинговата пластинка, тя под тежестта на магнитчето започва да се люлее и допира многократно до контакта 5. При това тя включва батерията към първичната намотка на трансформатора 2 при всяко допиране и по този начин накъсва протичащия през веригата електрически ток.
За да не се включва електрическата верига при носене или подаване на книгата от нейното раздвижване и да се осигури разлюляването на подвижния контакт, при  отварянето на книгата, е поставена малка пластинка от желязна ламарина 1. Тя е залепена на горната корица 9, точно над магнитчето, когато корицата е затворена. Тогава магнитчето се привлича и заедно с гъвкавата пластинка се допира до горната корица и остава неподвижно в това положение. При отваряне на книгата магнитчето заедно с пластинката се отделят от корицата, след което пластинката започва да се люлее, като при това се допира многократно до
неподвижния контакт. При всяко допиране протича ток в първичната намотка на трансформатора. Вторичната намотка, в която се индуктира високото напрежение, е включена към проводимата обложка на кориците на книгата. Обложката (подвързията) 10 на книгата може да се направи от алуминиево фолио — станиол или декоративен плат с метални нишки, който провежда добре електрически ток. Преди залепването на подвързията от вътрешната страна на корицата се поставя многожичен проводник 6, свързан към изводите на трансформатора. Отделните жички на проводника се почистват с шкурка и разлтистват така, че след залепването да се образува добър контакт между проводника и  фолиото.
Изборът на външния вид на книгата всеки може да направи лесно. Тялото е целесъобразно да се изработи от парче стиропор, който е лек, обработва се лесно и може да се оцвети с всякаква боя.
За поставяне на батерията 3 се прави отделно гнездо в тялото. От двете страни на гнездото, където ще бъдат изводите, се монтират месингови пластинки 8, леко извити в посока на батерията. При поставянето на батерията пластинките се притягат към изводите. Ако имате събрани всички материали, „Вълшебната книга” може да се изработи за един-два часа. И не забравяйте, малки читатели, че когато работите с електрически ток, винаги трябва да бъдете внимателни, защото електрическият ток е добър слуга, но лош господар.
С. Б.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code