Home » Computers » Смяна резолюцията на конзола с GRUB

Смяна резолюцията на конзола с GRUB

Редактира се файла /etc/grub.d/00_header
Търси се следният код в него
if loadfont `make_system_path_relative_to_its_root ${GRUB_FONT_PATH}` ; then
set gfxmode=${GRUB_GFXMODE}
insmod gfxterm
и се добавя редът set gfxpayload=keep
if loadfont `make_system_path_relative_to_its_root ${GRUB_FONT_PATH}` ; then
set gfxmode=${GRUB_GFXMODE}
set gfxpayload=keep
insmod gfxterm
Това ще накара конзолата да бъде със същия размер на екрана, както grub. Размерът на екрана на grub се взема от GRUB_GFXMODE, който се наглася от файла /etc/default/grub.

   GRUB_GFXMODE=1600x1200x32
Разбира се, трябва да се пусне
update-grub
Остава да се рестартира машината и да се пробва резултата.

Още информация: http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=5&t=41881

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code