Home » Computers » По-бързо стартиране на Windows 7

По-бързо стартиране на Windows 7

В тази стъпка ще ви покажа как чрез няколко прости настройки, системата ви може да се стартира за около 20-30 секунди.
Изпълнете клавишната комбинация Windows + R за да се стартира прозореца Run. В полето напишете msconfig и натиснете Enter. Ще се отвори прозореца System Configuration (Конфигурация на системата). Отворете таба Boot (Стартиране) и ще видите следния прозорец:

Ето така изглеждат настройките тук. От този прозорец може да променяте начина на стартиране не операционната система. Натиснете върху бутона Advanced Options (Разширени настройки). Ще видите следния прозорец:

Маркирайте опцията Maximum Memory (Максимум памет) и задайте точния размер на вашата оперативна памет (RAM). След това маркирайте опцията Number of processors (Брой процесори) и задайте точния брой на процесорите.

Бележка: при дву- и повече ядрени процесори се посочва броя на ядрата (в моя случай T3200 – 2 ядра).

Натиснете върху бутона OK за да се затвори прозореца и рестартирайте компютъра. Ще усетите разликата.

Това се прави, за да може когато стартирате компютъра, операционната система да не губи време в откриването на паметта и процесора. Така значително ще намалите времето за стартиране на Windows 7.

Взето от http://www.free-zona.com/entry.php?6-Windows-7-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *