Home » MK » Патентное бюро ЮТ – 1973-07

Патентное бюро ЮТ – 1973-07

Към съветското списание „Юньй техник” работи отдавна патентно бюро. То получава многобройни заявки за авторски свидетелства, каквито има право да издава. Например през октомври на 1972 г. патентното бюро е разгледало 457 заявки, за четири от които са издадени авторски свидетелства. В брой 11 на сп. „ЮТ” са поместени кратки описания на удостоените с авторски свидетелства изобретения, които предлагаме на вашето внимание. В същия брой под рубриката „Стенд микроизобретений” са публикувани още две интересни читателски решения. Въпреки че не са получили авторски свидетелства, те също заслужават внимание.

ТЕЛЕКРАН

И. Скорняков предлага кулокрановете да се направят с дистанционно управление и да се съоръжат с телевизионно устройство. Тогава кранистът ще може да работи на земята и обзорът му ще бъде също добър (виж чертежа). За обикновените кулокранове това решение не е рационално. Въпреки това то е интересно и перспективно — вече съществуват кулокранове със стрели, дълги повече от 100 метра, а кабина на тях не може да се постави. Ето къде ще намери приложение изобретението на Скорняков.

ПРEОБРАЗОВАТЕЛ НА ЕНЕРГИЯ ОТ МОРСКИТЕ ВЪЛНИ

Авторът на този интересен проект за преобразовател е А. Богачев. Работоспособността на механизма не буди никакво съмнение. Много по-сложно е да се определи кръгът от задачи, за които е пригоден — нали надеждността му зависи от много причини. Например, както за слънчевите батерии е необходимо интензивно осветление, така за преобразователя са необходими равномерно идващи вълни, при това с определена височина. Така че механизмът ще бъде ефективен само в райони с „неспокойно море”. Но по аналогични причини и експериментите със слънчевите батерии се провеждат предимно на юг.
В проекта има и още едно уязвимо място — начинът, по който се закрепва преобразователят. За да работи, механизмът трябва да бъде свързан неподвижно за морското дъно. При големите дълбочини това е проблем. Наистина тук до голяма степен може да помогне опитът при закрепването на шамандурите. Освен това при сравнително умерени размери на преобразователя не могат да се очакват големи мощности. От това следва, че областите, в които може да намери приложение преобразователят, са доста ограничени. Може би от него ще се заинтересуват нефтодобивниците, които извличат нефта от морето.

БЕЗОПАСЕН КЛЮЧ

Изобретението на Н. Сорока е свързано с повишаване производителността иа труда, а този род изобретения в Съветския съюз във всички случаи се внедряват, независимо от допълнителните разходи.
Даже опитният стругар, след като закрепи детайла, може да забрави да извади ключа от патронника. Това може ла доведе до злополука. В предложената конструкция, както виждате на чертежа, ключът е снабден със специална пружина, която го изтласква.

ВОДОМЕТЕН ДВИЖИТЕЛ

Движителят на С. Скубенко е предназначен за морски съдове. През колелото и мотовилката моторът предава движението на мембраната. В резултат на това обемът на резервоара ту се увеличава, ту намалява и водата се изхвърля от соплото. Новото в случая е, че за този водометен двнжител се използва мембранна помпа. Ако си представите, че корабът е закрепен неподвижно, то движителят ще се превърне в помпа, която изпомпва водата изпод дъното зад кърмата.
Още през 1788 г. американецът Рамсей построил съд с подобен движител. Но при него двигателят се е задвижвал с помпа, а тя на свой ред била свързана с буталото на движителя. За многостепенното преобразуване се губела много енергия и движителят се оказал неикономичен.
У Скубенко буталото е заменено с мембрана. Тук могат да възникнат някои трудности, свързани с нейното износване и якост. От друга страна, резервоарът не трябва да се прави от гъвкав материал, защото трудно могат да се закрепят мембраната и клапаните.

Стенд микроизобретений

ОХЛАДИТЕЛ ЗА МОТОР НА МАГНЕТОФОН

Правилно проектираният и добре изработен електромотор не трябва да прегрява. При малките мотори обаче това се случва. Стига само в някое звено на магнетофона, грамофона или на друг апарат триенето да се увеличи и моторът започва да загрява. Могорът на магнетофон „Aidas-9М” само след 1,5—2 часа така загрява, че не може да се пипне с ръка — съобщава читателят на списанието В. Бастерс. Във връзка с това той предлага просто устройство за охлаждане на мотора. То представлява, както виждате на чертежа, монтиран на моторния вал вентилатор. Вентилаторът наистина натоварва допълнително мотора, но същевременно отвежда топлината, а това компенсира многократно последствията от натоварването.
ДЪРЖАТЕЛ 3^ ТЕБЕШИР
Тебеширът цапа дрехите, ръцете и трудно се изтрива; хартията, с която е обвит не предпазват. Ленинградчанинът В. Маршавин предлага прост държател, който действува като обикновена автоматична писалка с бутало.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code