Home » MK » Какво е това басрефлекс

Какво е това басрефлекс

За да бъде приятен тонът на един радиоапарат, усилвател или магнетофон, необходимо е високоговорителят да подчертава ниските честоти. Обикновено това се получава при използуването на високоговорител с голям диаметър, монтиран в също така голяма кутия. Съществува обаче и друг начин да се получи същия ефект. Малък високоговорител се поставя в дървена кутия с точно изчислена големина, при което така оформената композиция свободно възпроизвежда всички ниски тонове до 50 херца. Ето тази именно кутия носи наименованието „Басрефлекс”.
Размерите на кутиите зависят от диаметъра на високоговорителя. По-долу описаните “басрефлекс” кутии са за високоговорител с диаметър 12 см.
Първият вид има размери 390/215/235 мм (фиг. 1) и възпроизвежда почти еднакво всички тонови честоти от 80 до 16 000 херца. Самата кутия е скована от дъски или плоскости с дебелина 25 мм. Както се вижда от фигурата кутията е затворена отвсякъде, за да се уравновеси налягането и да се избягнат стоящите вълни, пробива се, независимо къде, един отвор с диаметър 4 мм. Изводите от високоговорителя се извеждат на задната страна посредством две клеми.
Вторият вид кутия, показана на фиг. 2 дава възможност да се получи възпроизвеждане от един малък високоговорител с диаметър 12 см на честоти от 50 до 16 000 херца. За разлика от първия тип, той има квадратен отвор в десния си долен ъгъл. Кутията е направена от дървени  плоскости с дебелина 2  см.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *