Home » MK » Електронна сирена – 1973-07

Електронна сирена – 1973-07

Често пъти поради големия обем на клаксона или електрическата сирена конструкторите на радиоуправляеми автомодели се отказват от тях. По този начин те се лишават от точки за стендова оценка. Схемата на електронна сирена, която предлагаме, може да се изпълни в малък обем и е напълно подходяща за автомодели, особено за спортни.
По същество електронната сирена представлява двустъпален нискочестотен усилвател, изпълнен с транзистори с различна проводимост и силна положителна обратна връзка, която в случая се осъществява чрез кондензатора C_{1} (виж фигурата). При натискане на бутона Б контен-заторът C_{2} се зарежда с посочения в схемата поляритет. а след като отпуснем бутона – C_{2} се разрежда през резистора R_{2} и прехода база-емитер  на транзистора T_{1}  По този начин за известно време на базата На T_{1} се поддържа положително напрежение и T_{1} е отпушен. С намаляване потенциала на C_{2} се изменя и честотата на генерираното напрежение. Високоговорителят Вг е включен директно в колектора на T_{2}. Импедансът му не бива да бъде по-малък от 4\Omega за да не се увеличи твърде много колекторният ток на T_{2}. За първи транзистор може да се използва какъвто и да е маломощен п-р-п транзистор. Вместо показания съветски транзистор П 101 могат да се използват българските T321N, Т322N и T323N. Вторият транзистор T_{2} работи като усилвател на мощност. Подходящи за случая са маломощните български транзистори SFT 321, SFT 322, SFT 323. Могат да се използват и транзистори със занижени параметри, извънтърговски.
Поради изискванията за миниатюрност на устройството използвахме високоговорител от български приемник „Ехо”. За захранване на устройството може да се използва батерия 9 V или самите захранващи акумулатори на автомодела.
Т. С.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code