Home » MK » Електронен микрометър за медни проводници – 1973-10

Електронен микрометър за медни проводници – 1973-10

Измерването на диаметъра на медни проводници обикновено става с механичен микрометър, но той има някои неудобства, като например: бавно отчитане, сложност при отчитане на показанията, невъзможност за измерване на диаметъра без изолацията. В електронния микрометър тези недостатъци са отстранени. Принципната му схема е показана на фигурата. Електронният микрометър се състои от генератор и измервателно устройство.

Генераторът е осъществен по двутактна схема с транзисторите Т1 и Т2 и работи на честота 15 Mhz. Посредством бобините L1 и L2 от генератора към измервателното устройство (система) се прехвърля високочестотно напрежение. По време на положителния полупериод ток протича през диода Д2, бобината L3 и кондензаторите C6, C7, променливия резистор R5 и микроамперметъра, а по време на отрицателния полупериод — през диода Д1, променливия резистор R6, R5, и микроамперметъра.

Чрез резистора R6 уравновесяваме (балансираме) срещупосочните токове, протичащи през микроамперметъра по време на положителните и отрицателни полупериоди, т. е. нулираме уреда електрически. Бобината L3 служи за датчик на микрометъра. Тя заедно с кондензаторите C6 и C7 образува един трептящ кръг, честотата на който е близка, но по-малка от честотата на генератора. Когато в кухината на бобината поставим парче меден проводник, нейната индуктивност се изменя, а от там и честотата на трептящия кръг L3, C6, C7 и преминаващият през веригата Д2-L3-C6-C7-R5 и микроамперметъра ток отклонява стрелката. Отклонението на стрелката ще бъде пропорционално на диаметъра на проводника, вкаран в L3. Микрометърът може да се събере в металическа кутия с размери 80Х140×50мм. За индикатор се използва микроамперметър с крайно деление на скалата 100μA. Бобината L1 се навива върху полистиролна тръбичка с диаметър 10мм. Тя е еднослойна, с ширина на намотката 10мм и среден извод, от проводник ПЕЛ—0,31,21 навивки. Бобината L2 се навива върху L1 и има 10 навивки от същия проводник. Бобината L3 се навива върху керамична тръбичка с външен диаметър 4мм и вътрешен 2мм. Намотката е еднослойна, с ширина 10мм и има 42 навивки от проводник ПЕЛ — 0,2.
Всички детайли на микрометъра се монтират на гетинаксова платка с размери 65X45мм, която трябва да се разположи така, че L3 да бъде достъпна и удобна за работа, като се има предвид, че тя е датчик на уреда. На лицевата страна на кутията, освен отвора за L3, се извежда оста на резистора R6, който служи за нулиране, и бутон Б за включване на уреда. В кутията се закрепва и 9-волтова батерия, от която се захранва микрометърът. Настройването на уреда става посредством кондензаторите C2 и C7 така, че честотата на генератора винаги да надвишава честотата на трептящия кръг L3—C6—C7. В такъв случай стрелката на микроамперметъра трябва да се отклони до крайното деление и да се докоригира с R5. Градуирането на скалата на микроамперметъра става в милиметри, като се използват предварително измерени с еталонен микрометър голи проводници с различни сечения. При измерване натискаме бутона Б, установяваме стрелката на нула посредством R6 след което пак отпускаме бутона. След тази калибровка вкарваме проводника в отвора на L3, натискаме бутона и отчитаме показанията на скалата. При горните данни за бобината L3 можем да измерваме проводници с диаметър от 0,2 до 1,6мм.
м. с. Тодор СЕФЕРИНОВ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code