Home » MK » Електрохимическо оцветяване на металите – 1963-07

Електрохимическо оцветяване на металите – 1963-07

Методът позволява да бъдат оцветени чрез оксидация железни, стоманени, месингови и медни повърхности. Съставът на електролита е следният:

 • меден сулфат — 60 г;
 • обикновена захар — 90 г;
 • натриева основа — 45 г;
 • вода 1 л.

Начин на приготовление. В около 250 мл вода се разтваря цялото количество меден сулфат, прибавя се захарта и се разбърква до пълно разтваряне. Отделно в около 250 мл вода се разтваря натриевата основа и към разтвора постепенно се влива разтворът на медния сулфати захарта Прибавя се и останалото количество вода. Относителното тегло на получения разтвор при 16°С трябва да бъде 1,1.
Металната повърхност, която предстои да се оксидира се полира, обезмаслява и се закрепва в съда, където ще се галванизира. Анодите се приготвят от чиста мед. Работната температура на разтвора е 25—40° С. При електрохимическото оксидиране трябва да се обърне особено внимание на здравината на контактите. При най-малко прекъсване на електрическия ток се получават нежелани оцветявания. Във веригата се включва амперметър и реостат. Като източник на ток може да служи сух елемент. Потопените в електролита детайли се оставят 1—2 минути, след което се включва източникът на постоянен ток. Положителният полюс се свързва с медния анод, а отрицателният — с предмета.
Режимът на тока трябва да се спазва много строго. В тази галванична вана могат да се получат следните цветове: кафяв, виолетов, син, гълъбов, светло-зелен, жълт, оранжев, червено-лилав, синьо-зелен, зелен и розово-червен. При плътност на тока 0,01 ампера на един квадратен дециметър, за получаването на горните оцветявания продължителността на галванизирането е следното:

 • до 2 мин. – кафяво оцветяване;
 • от 2 до 3,5 мин.  – виолетово оцветяване;
 • от 3,5 до 5,3 мин. – синьо оцветяване;
 • от 5,3 до   6,3 мин. – гълъбово оцветяване;
 • от 6,3 до 8,5 мин. – бледо-зелено оцветяване;
 • от 8,5 до 12   мин. – жълто оцветяване;
 • от 12 до 13 мин. – оранжево оцветяване;
 • от 13 до 15,5 мин. – червено-виолетово оцветяване;
 • от 15,5 до 17 мин. – синьо-зелено оцветяване;
 • от 17 до 21 мин. – зелено оцветяване;
 • от 21 мин. нагоре – розово-червено оцветяване;

Ако е нужно интервалите, при които настъпва промяната на цвета да бъдат по-големи, следва да се намали плътността на тока.
Изпареното количество вода при галванизирането трябва да се възстановява, чрез доливане. Повишената концентрация на електролита влошава качеството на оцветяването.
За да се получат по-контрастни цветове, към готовия електролит се прибави 20 г натриев карбонат или калцинирана сода.
Ако полученото оцветяване е некачествено, може лесно да се отстрани, като детайлът се потопи за 1-2 минути в разреден разтвор на амоняк.
След като завърши галванизирането, оцветеният предмет се измива с обилно количество вода, суши се и се лакира. За целта се използува безцветен нитроцелулозен лак.

Из съветското сп. „Радио” год 1957, кн. I превод от руски от Адр. Цв. Цакова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code