Home » Computers » Добавяне на SSH ключове за login в shell без парола (Linux)

Добавяне на SSH ключове за login в shell без парола (Linux)

За да се връзвате към отдалечен хост през SSH или SCP без да ви иска парола (подходящо за bash скриптове например) можете да създадете двойка ключове, чрез които да се удостоверявате

1. Проверете дали на локалния и отдалечения хост има openSSH
На локалния хост пишем командата ssh -V:
root@local-host:~# ssh -VИ се появява нещо подобно:
OpenSSH_6.0p1 Debian-4, OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013
Същата команда пишем и на отдалечения хост:
root@remote-host:~# ssh -VИ се появява нещо подобно:
OpenSSH_6.0p1 Debian-4, OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013
2. Чрез командата ssh-keygen -t rsa създайте нова двойка SSH ключове на локалния хост, ОТ който ще се връзвате.
Желаем настройки по подразбиране, така че когато ни попита за име на файл където да запише ключа, натискаме ENTER.
root@local-host:~# ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):<Натискаме Enter>
Enter passphrase (empty for no passphrase):<Натискаме Enter>
Enter same passphrase again:<Натискаме Enter>
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
ce:0c:ec:64:d8:f8:ac:9e:0c:d2:5c:5b:9c:39:1e:fb root@local-host
The key’s randomart image is:
+–[ RSA 2048]—-+
|                 |
|                 |
|                 |
|     * o         |
|    + & S        |
| o . X O         |
|. + . * +        |
| . o o .         |
|   .=   E        |
+—————–+

//Step 2: Copy the public key to remote-host using ssh-copy-id
jsmith@local-host$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub remote-host
jsmith@remote-host’s password:

Now try logging into the machine, with “ssh ‘remote-host'”, and check in:
.ssh/authorized_keys
to make sure we haven’t added extra keys that you weren’t expecting. //

3. Копираме файла с публичния ключ на отдалечения хост
root@local-host:~# scp ~/.ssh/id_rsa.pub root@remote-host:~
id_rsa.pub                                  100%  392     0.4KB/s   00:00

4. На отдалечения хост добавяме публичния ключ във файла с доверени ключове
root@remote-host:~# cat ./id_rsa.pub >> ./.ssh/authorized_keys
Имайте предвид, че ключа важи за хоста И потребителя. Ако искате да влезете като друг потребител със същия ключ, няма да ви пусне.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code