Home » Computers » Цветови схеми – полезни връзки

Цветови схеми – полезни връзки

Готови цветови схеми:
http://kuler.adobe.com

Създаване на цветова схема от картинка
http://www.degraeve.com/color-palette/

Инструмент за създаване цветови схеми с приложени примерни web страници
http://colorschemedesigner.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code