Category Archives: Uncategorized

Резби

Нарязване на резба с метчик и плашка – диаметри на вала и отвора.

Трифазни двигатели

    Димитър Божанов А как да го вържа за да работи на монофазен ток.Ако е възможно де.Благодаря предварително. Hristo Georgiev И “звезда” и “триъгълник” са схеми за трифазен двигател в трифазна мрежа. За да го използваш за монофазен, две от намотките си определяш за работна намотка, свързваш ги последователно, третата си я заплюваш за […]

Какво означават маркировките по болтовете?

Младен Калпакчиев Когато на главата на болта има 2 числа с точка между тях, първятя цифра обозначава якостта на опън в стотици мегапаскали, а втората – границата на провлачване в проценти по 10 от якостта на опън. Пример: 12.9 означава, че болтът има якост на опън 1200MPa (реално по стандарт са 1220) и граница на […]

Ецване на платки в домашни условия

Тъй като сме форум за хардуер, предполагам, че има доста хора, които са по-навътре с електрониката, както и такива, които искат тепърва да навлизат. В този „кратък” самоучител искам да дам своя начин за правене на платки като основа на моите скромни проекти. От сега искам дебело да подчертая, че всяка стъпка има своите забележки […]

Сравнение на осветителни тела

Сравнение на LED, CFL и лампи с нажежаема жичка Link

Ецване на платки със син камък

Инструмент за изчисляване съставките на разтвора (син камък и готварска сол), необходим за ецване на печатна платка Link

Изчисляване на бобина с въздушна междина

Инструмент за изчисляване на бобина с въздушна междина, по зададена индуктивност Link

Разписание на училищните часове

Възможност за задаване на начален час, продължителност на часовете, малки междучасия, голямо междучасие и различни малки междучасия след определен час Link

Теория на конспирацията

Болшинството от хората,като чуят словосъчетанието “теория на конспирацията”, започват снизходително да се усмихват. Малцинството от тях постъпват иначе – разгорещено започват да сипят “конспиратологически термини” и правейки това, още повече засмиват останалите. Налице е интересен факт: Въпреки, че “теорията на конспирацията” се счита за глупости на параноиците, самата тема никак не излиза от “дневния ред”. […]

Как да си поправим енергоспестяващата лампа

Тези икономични осветителни тела по принцип работят безупречно. Истина е, че повече светят отколкото греят, няма примигвания докато запалят, не смущават други електрически прибори, имат наистина указаната електрическа мощност (лично съм се убедил в това). Но, като всяко едно материално нещо и те в един момент могат да ни изненадат. Проявяват различни проблеми и, естествено, […]