Category Archives: Computers

Настройки на Windows 7 за модерни SSD

Във Flash паметта може да бъде записвано ограничен брой пъти, така че някои Windows програми, като например Defrag, от които няма полза за SSD могат единствено да съкратят жизнения цикъл на диска. Освен това, малките файлове заемащи блок във flash паметта забавят скоростта на запис, така че производителността намалява с течение на времето. Тези последици […]

“Show desktop” shortcut not working

Windows cannot open this file: File: Desktop (create shortcut).Desklink To open this file, Windows needs to know what program created it. Windows can go online to look it up automatically, or you can manually select from a list of programs on your computer. What do you want to do? *Use the web service to find […]

BAT брояч

BAT файл, с помощта на който може да се проследи колко пъти самият той е бил пускан (или чрез самия него колко пъти е пускана друга програма) @echo off set /p counter=<count.txt set /a counter=%counter%+1 echo %counter% > count.txt rem do whatever you want below start notepad.exe

Премахване на драйвери

Старите драйвери на хардуера са останки от обновления или де-инсталации. Като забравени мини, често причиняват спад в производителността, или проблеми с други драйвери и устройства. Обикновено старите драйвери остават скрити в Device Manager-а, който показва само активните устройства. Като използваме специална команда е възможно да видим и тях – удобното е, че неактивните са със […]

sfc /scannow – system files recovery

The sfc scannow option is one of several specific switches available in the sfc command, the Command Prompt command used to run System File Checker. Sfc /scannow is the most common way that the sfc command is used. Sfc /scannow will inspect all of the important Windows files on your computer, including Windows DLL files. […]

Email extractor

Извличане на email адресите от даден текст (По идея на Armenxxx1) Link

Настройки на БТК

Пароли на модемите Модел: Huawei SmartAX MT882 root:MT882rootaccess admin:admin!!hidden&& support:dsl882supPort user:user!!hidden&& Модел: ZTE ZXDSL 831 (831 II) username: root password: GSrootaccess username: ADSL password: expert03 username: root password: ZTEroot831access Модел: ZTE ZXDSL 531B username : root password : rootWLaccess Модел: pirelli username: root password: warmWLspot DNS-и БТК 212.39.90.42 212.39.90.43 OpenDNS 208.67.222.222 208.67.220.220 Google 8.8.8.8 8.8.4.4

Kindle 4 touchscreen jailbreak

Jailbreak Visit http://yifan.lu/p/kindle-touch-jailbreak/ or check the following archive: kindle_jailbreak_1.1.zip [53.7 KB] If the previous version do not work, use the older one below: kindle_launcher_1.0.1.zip [38.5 KB] Remove ads Visit http://yifan.lu/p/custom-screensaver/ or check the following archive: kindle_touch_custom_screensaver_1.0.zip [31.3 KB] If the previous version do not work, unistall it (using the instrucition in the archive there) and […]

Път до някои по-важни места

Windows Live Mail Vista or Windows 7: C:\Users\%USER_NAME%\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail XP: C:\Documents and Settings\ logon \Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows Live Mail. Outlook Express XP: C:\Documents and Settings\%USER_NAME%\Local Settings\Application Data\Identities\{GUID}\Microsoft\Outlook Express Hosts файл Windows: %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts Linux: /etc/hosts

Ubuntu 11.10 create shortcut

http://www.upubuntu.com/2011/10/how-to-create-desktop-shortcut-on.html ALT + F2 sudo apt-get install –no-install-recommends gnome-panel gnome-desktop-item-edit –create-new ~/Desktop A window will pop up, submit your shortcut details and click OK: