Monthly Archives: December 2015

Форматиране на write protected USB флаш памет

Ако дадена флаш памет е защитена за запис и дава съобщения от рода на “device media is write protected”, може да се пробва да се програмира микроконтролера, което да позволи форматирането и: С помощта на програма от рода на ChipGenius се определят VID и PID на флаш паметта; Отива се на сайта flashboot.ru/iflash и в […]