Monthly Archives: February 2014

Добавяне на SSH ключове за login в shell без парола (Linux)

За да се връзвате към отдалечен хост през SSH или SCP без да ви иска парола (подходящо за bash скриптове например) можете да създадете двойка ключове, чрез които да се удостоверявате 1. Проверете дали на локалния и отдалечения хост има openSSH На локалния хост пишем командата ssh -V: root@local-host:~# ssh -VИ се появява нещо подобно: […]