Monthly Archives: April 2012

Разписание на училищните часове

Възможност за задаване на начален час, продължителност на часовете, малки междучасия, голямо междучасие и различни малки междучасия след определен час Link