Monthly Archives: October 2011

Цветови схеми – полезни връзки

Готови цветови схеми: http://kuler.adobe.com Създаване на цветова схема от картинка http://www.degraeve.com/color-palette/ Инструмент за създаване цветови схеми с приложени примерни web страници http://colorschemedesigner.com