Monthly Archives: August 2011

Теория на конспирацията

Болшинството от хората,като чуят словосъчетанието “теория на конспирацията”, започват снизходително да се усмихват. Малцинството от тях постъпват иначе – разгорещено започват да сипят “конспиратологически термини” и правейки това, още повече засмиват останалите. Налице е интересен факт: Въпреки, че “теорията на конспирацията” се счита за глупости на параноиците, самата тема никак не излиза от “дневния ред”. […]

Nmap пищов

Откриване на пуснати хостове в дадена мрежа nmap -sP 192.168.0.*илиnmap -sP 192.168.0.0/24(/24 e равносилно на маска 11111111.11111111.11111111 .00000000 – т. е. 255.255.255.0) за по-компактен списък:nmap -sP 192.168.0.* | grep “is up” Откриване на операционната система nmap -О 192.168.0.1