Monthly Archives: June 2011

Missing or corrupt HAL.DLL – Windows XP

Трябва ни инсталационен диск на Windos XP 1. Зареждаме от диска 2. Избираме R за Recovery Console 3. Ако ни попита в коя инсталация – я избираме – обикновено с “1” и “Enter” 4. В конзолата пишем: expand d:\i386\hal.dl_ c:\windows\system32 (ако D: е буквата на инсталационния носител) 5. След това изпълняваме командата bootcfg /listще се […]