Monthly Archives: May 2011

SAMBA сървър – основни команди за потребители

Добавяне на потребител (трябва потребителя в Linux и този на samba да съвпадат) adduser gosho passwd gosho smbpasswd -a gosho Промяна паролата на потребител (трябва потребителя в Linux и този на samba да съвпадат) passwd gosho smbpasswd gosho Рестартиране на samba /etc/init.d/samba restart Път до конфигурационния файл /etc/samba/smb.conf Показване на списък с наличните потребители pdbedit […]