Monthly Archives: February 2011

Lightscribe

Внимание, записвачката трябва да има логото на lightscribe: Инсталира се системният софтуер за lightscribe: LS_Update_1.18.21.1_.exe [10.7 MB] Ако устройството не бъде разпознато, се инсталира инструмента за диагностика: LsDiagnosticUtility_1.18.21.1.exe [5.25 MB] За да се създават етикети и да се записват върху диска, се слага програма за целта: LightScribeTemplateLabeler_1.18.15.1.exe [9.53 MB] И трите горни програми са взети […]

Софтуерен RAID под Linux

Създаване При инсталирането на дистрибуцията в опцията за задаване на дялове може да се зададе софтуерен RAID. Обикновено се слагат два долу-горе еднакви хард диска и се цепят на дялове по еднакъв начин. Когато се форматират отделните дялове обаче, не им се задава ext3 файлова система, а се слагат на Phisical volume for RAID или […]

Смяна резолюцията на конзола с GRUB

Редактира се файла /etc/grub.d/00_header Търси се следният код в него if loadfont `make_system_path_relative_to_its_root ${GRUB_FONT_PATH}` ; then set gfxmode=${GRUB_GFXMODE} insmod gfxterm и се добавя редът set gfxpayload=keep if loadfont `make_system_path_relative_to_its_root ${GRUB_FONT_PATH}` ; then set gfxmode=${GRUB_GFXMODE} set gfxpayload=keep insmod gfxterm Това ще накара конзолата да бъде със същия размер на екрана, както grub. Размерът на екрана на […]