Monthly Archives: August 2010

Редактиране на регистри Offline на Windows XP

Взето от http://smallvoid.com/article/winnt-offline-registry-edit.html Ако е необходимо да работите с регистрите на система, която не може да зареди, тогава можете да ползвате Windows PE, Linux Live CD или Hiren’s Boot CD … С REGEDT32 регистрите могат да се зареждат и редактират offline: Пускаме REGEDT32 Избираме корена на HKEY_LOCAL_MACHINE От менюто “Registry” избираме “Load Hive” Избираме файла, […]

LPT Timeout за печатане под ДОС

Ключ: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW LPT_timeout .reg файл със зададена стойност – 2 секунди: LPT_timeout.reg [234 Bytes] Дефинира колко секунди след като е бил използван LPT порта windows да чака преди да го затвори и да му изчисти изхода. Тази стойност е необходима за ДОС приложения, които използват БИОС и не затварят порта. Внимавайте със задаването на прекалено […]

Няколко отдалечени потребителя едновременно в windows

Разархивира се архива termserv.zip [110.2 KB] и се пуска Install.bat под SAFE MODE От Start Menu – Run – се пуска gpedit.msc Отива се на Computer Configuration – Administrative Templates – Windows Components – Terminal Services. Включва се ‘Limit Number of Connections’ и се наглася на 3 (или повече). Дясно щракване на My Computer – […]

Windows XP инсталация – BG Checklist

  Разделяне на дялове Инсталация Антивирусна – Avast download Изключване на обновленията (Services -> Automatic updates) Изключване на firewall-a Изключване на security center Драйвери Дънна платка Аудио Видео Мрежова карта Периферия DirectX 9 download .NET 2.0 download Клавиатура – Phonetic layout kbdBG.exe [416 KB] Браузър – Firefox download Flash Player download Архиватор – WinRAR download […]

Извличане на http хедъри за даден хост

Показва http хедърите, които даден адрес изпраща към браузъра, преди да изпрати html кода Link

Самокопиране на bat файл

Пример как един bat файл може да се самокопира или въобще да направи нещо сам със себе си @echo off copy %0 “%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup\%~nx0” > NUL Допълнителни параметри: echo.^%%^~d0 = Drive Name: %~d0 echo.^%%^~p0 = File Path : %~p0 echo.^%%^~n0 = File Name : %~n0 echo.^%%^~x0 = File Ext : %~x0 echo.^%%^~dpnx0 = Full : […]

Windows XP services

Взето от: http://hometechlabs.hit.bg/Articles/services/services.html Start->Run… ->cmd C:\>Services.msc Alerter Disable не е задължителна За получаване на административни съобщения от определени програми или по мрежата. За: Ако сте в мрежа, в която се получават такива  съобщения включете услугата. Против: В Windows XP SP2 тази услуга е сложена на Disabled по подразбиране, което ясно говори за ползите от нея.. […]