Monthly Archives: October 1965

Полезни съвети – 1965-10

Използуването на тирбушон при отваряне на бутилки води до загуба на време, а при това и тапата бързо се разрушава. При използването на парче изолирбанд, обхващащо тапата както е показано на фиг. 1 тирбушонът е излишен. Не изхвърляйте негодното за употреба пластмасово шише. За няколко минути, то може да се превърне в отлична хранилка за […]