Home » Computers » Софтуерен RAID под Linux

Софтуерен RAID под Linux

Създаване

При инсталирането на дистрибуцията в опцията за задаване на дялове може да се зададе софтуерен RAID. Обикновено се слагат два долу-горе еднакви хард диска и се цепят на дялове по еднакъв начин.
Когато се форматират отделните дялове обаче, не им се задава ext3 файлова система, а се слагат на Phisical volume for RAID или нещо подбно.
Чак след като сме нагласили всички дялове по този начин, избираме опцията за създаване на RAID масив. Там за всяка двойка дялове, които искаме да се дублират създаваме по един нов RAID дял – md (от multiple devices). След като ги сдвоим, вече форматираме така направените md устройства с ext3 файлова система и им задаваме точка на монтиране.
Добра идея е да се копира boot loader-а и на втория хард диск, за да може системата да зареди независимо кой диск се е развалил.
Статус за наличния RAID масив може да се види чрез командата
cat /proc/mdstat
Повече информация:
http://www200.pair.com/mecham/raid/raid1-page2.html

Възстаноявяване на повреден хард диск

При замяна на хард диск с нов, се прави следното:
Маха се повреденият диск и се слага нов.
С командата fdisk -l се преглеждат наличните дялове, за да се види от кое устройство върху кое ще се копира файловата система – например sda е наред и си е разделен, а новият хард диск (който още не е разделен на дялове) е sdb
Копира се структурата на дяловете от стария върху новия диск:
sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb(възможно е да се наложи употребата на опцията –force)
С командата
cat /proc/mdstat~преглеждаме кои физически дялове са вързани към дяловете на RAID-а, за да знаем кое към кое да добавяме
Добавяме новите дялове към съществуващите масиви
mdadm –add /dev/md0 /dev/sdb1
mdadm –add /dev/md1 /dev/sdb5
mdadm –add /dev/md2 /dev/sdb3
Трябва да измине известно време, за да се синхронизира информацията. Този процес може да се проследи чрез командата
watch -n 6 cat /proc/mdstat (Излиза се с Ctrl+C)
При необходимост се премахва дял от RAID масива по следния начин
mdadm –set-faulty /dev/md1 /dev/sdb5
mdadm –remove /dev/md1 /dev/sdb5
След като се премахнат всички необходими дялове се рестартира, за да влязат промените в сила.
Повторно монтиране чрез
mdadm –zero-superblock /dev/sdb5
mdadm –add /dev/md1 /dev/sdb5
Инсталира се boot loader-а и на новият хард диск например чрез командата(но не задължително)
grub-install /dev/sdb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code