Цена на дневна електроенергия за kWh: лв.
Цена на нощна електроенергия за kWh: лв.
Общо консумирана електроенергия: -kWh
Общо месечен разход: -лв.

none
W
W
ч
ч

0 0
Процент от общото енергопотребление
0 kWh

Процент от общaта сума
0.00 лв.