Настоящите таблици имат за цел да покажат каква е изгодата при смяна на осветлението. За база за сравнение се взема обикновена крушка с нажежаема жичка и спрямо нея се изчисляват изгодите за CFL и LED осветление. За да са коректни изчисленията, е необходимо да се въведат точни и актуални стойности за тарифите на електроенергията и времетраенето на светенето, както и мощността и цените за отделните лампи (Изчисляването става автоматично, при смяна на полето за въвеждане).

Забелязва се например, че ако една лампа свети средно не повече от половин час на ден (мазета, тавани, килер ...), то лампата с нажежаема жичка си остава ценово най-изгодния вариант.

В изчисленията не се взема предвид дефектирането на осветителното тяло поради лошо качество на изработка, токови удари или често включване и изключване (последното е изключително вредно за CFL).

Задаване на параметри

Начални настройки:
Наименование Стой- ност
Параметри на осветителните тела
Наименование Цена [лв] Мощност [W]
Лампа с нажежаема жичка
CFL
LED

Диаграма на разходите за различните осветителни тела

Точки на изравняване на разходите спрямо лампа с нажежаема жичка

CFL
Разход:
Време:
Светене:
Спестено след 1 година:
Спестено след 2 години:
Спестено след 5 години:
LED:
Разход:
Време:
Светене:
Спестено след 1 година:
Спестено след 2 години:
Спестено след 5 години:


CFL - LED: