Home » Computers » SAMBA сървър – основни команди за потребители

SAMBA сървър – основни команди за потребители

Добавяне на потребител

(трябва потребителя в Linux и този на samba да съвпадат)
adduser gosho
passwd gosho
smbpasswd -a gosho

Промяна паролата на потребител

(трябва потребителя в Linux и този на samba да съвпадат)
passwd gosho
smbpasswd gosho

Рестартиране на samba

/etc/init.d/samba restart

Път до конфигурационния файл

/etc/samba/smb.conf

Показване на списък с наличните потребители

pdbedit -Lили ако трябва да са сортирани по азбучен ред:
pdbedit -L | sort

Прехвърляне на потребители от един сървър на друг

На сървъра източник се пише следната команда:
pdbedit -e smbpasswd:/root/samba-users.backupслед това се копира файла samba-users.backup на другия сървър и се пише
pdbedit -i smbpasswd:/root/samba-users.backupПотребителите трябва да ги има в линукс-а.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *