Home » Computers » Nmap пищов

Nmap пищов

Откриване на пуснати хостове в дадена мрежа

nmap -sP 192.168.0.*илиnmap -sP 192.168.0.0/24(/24 e равносилно на маска 11111111.11111111.11111111 .00000000 – т. е. 255.255.255.0)

за по-компактен списък:nmap -sP 192.168.0.* | grep “is up”

Откриване на операционната система

nmap -О 192.168.0.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *