Home » Computers » Няколко отдалечени потребителя едновременно в windows

Няколко отдалечени потребителя едновременно в windows

 • Разархивира се архива termserv.zip [110.2 KB] и се пуска Install.bat под SAFE MODE
 • От Start Menu – Run – се пуска gpedit.msc
 • Отива се на Computer Configuration – Administrative Templates – Windows Components – Terminal Services.
 • Включва се ‘Limit Number of Connections’ и се наглася на 3 (или повече).
 • Дясно щракване на My Computer – Properties – Remote:
  • Слага се отметка на Allow users to connect remotely to this computer
  • От Select Remote Users… се добавят желаните потребители
 • Рестартира се компютъра
 • Проверява се дали няма активен firewall, който би блокирал свързванията

Повече информация: http://sig9.com/articles/concurrent-remote-desktop
Update: Termiserv_XPSP2-SP3_i386_2.1.exe [51 KB]

Windows 7:
Concurrent RDP Patcher.exe [419 KB]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *