Home » Computers » Missing or corrupt HAL.DLL – Windows XP

Missing or corrupt HAL.DLL – Windows XP

Трябва ни инсталационен диск на Windos XP

1. Зареждаме от диска
2. Избираме R за Recovery Console
3. Ако ни попита в коя инсталация – я избираме – обикновено с “1” и “Enter”
4. В конзолата пишем:
expand d:\i386\hal.dl_ c:\windows\system32 (ако D: е буквата на инсталационния носител)
5. След това изпълняваме командата
bootcfg /listще се покаже списък с наличните инсталации или съобщението “There are currently no boot entries to display”
6. Изпълнява се командата
bootcfg /rebuildи се задава някакво описателно име – например “Windows XP”
7. За OS Load Options задаваме /fastdetect
8. Exit и рестарт на системата

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *