Home » Computers » LPT Timeout за печатане под ДОС

LPT Timeout за печатане под ДОС

Ключ:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW

LPT_timeout

.reg файл със зададена стойност – 2 секунди: LPT_timeout.reg [234 Bytes]

Дефинира колко секунди след като е бил използван LPT порта windows да чака преди да го затвори и да му изчисти изхода. Тази стойност е необходима за ДОС приложения, които използват БИОС и не затварят порта. Внимавайте със задаването на прекалено ниска стойност. Всички ДОС приложения използват опашката за принтери на windows – има време за прекъсване на порта на принтера. След като нещо е изпратено за печат, ако това време измине без да са изпращани данни към порта, задачата за печат се изпраща към опашката. При бавни компютри извършващи сложни изчисления за да създадат задача за печат, е възможно това време да изтече по време на изчисленията. Така отпечатваното ще се разпростре на няколко страници вместо на една завършена страница. За да разрешите този проблем увеличете паузата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *