Home » Page 2

Computer BIOS POST and beep codes

The computer POST (power-on self-test) checks a computer’s internal hardware for compatibility and connection before starting the remainder of the boot process. If the computer passes the POST, the computer may give a single beep (some computers may beep twice) as it starts and continue to boot. However, if the computer fails the POST, the […]

Добавяне на SSH ключове за login в shell без парола (Linux)

За да се връзвате към отдалечен хост през SSH или SCP без да ви иска парола (подходящо за bash скриптове например) можете да създадете двойка ключове, чрез които да се удостоверявате 1. Проверете дали на локалния и отдалечения хост има openSSH На локалния хост пишем командата ssh -V: root@local-host:~# ssh -VИ се появява нещо подобно: […]

Bypassing UEFI to Install Win7 normally to an MBR HD

Boot into BIOS setup, if this is a new Win8 PC look for a setting to disable Secure Boot. Then enable Legacy BIOS or Compatibility Support Module (CSM). This should remove any EFI Boot Disk from BIOS Boot order. Set DVD drive first to boot, HDD second. Then set SATA controller to AHCI. Save changes […]

Разместен текст след печат в Word

Word 2003 Tols -> Options -> Print – маха се отметката от “Background printing” Word 2007 Бутон Office -> Word options -> Advanced -> Print – маха се отметката от “Print in Background”

Настройки на Windows 7 за модерни SSD

Във Flash паметта може да бъде записвано ограничен брой пъти, така че някои Windows програми, като например Defrag, от които няма полза за SSD могат единствено да съкратят жизнения цикъл на диска. Освен това, малките файлове заемащи блок във flash паметта забавят скоростта на запис, така че производителността намалява с течение на времето. Тези последици […]

“Show desktop” shortcut not working

Windows cannot open this file: File: Desktop (create shortcut).Desklink To open this file, Windows needs to know what program created it. Windows can go online to look it up automatically, or you can manually select from a list of programs on your computer. What do you want to do? *Use the web service to find […]

BAT брояч

BAT файл, с помощта на който може да се проследи колко пъти самият той е бил пускан (или чрез самия него колко пъти е пускана друга програма) @echo off set /p counter=<count.txt set /a counter=%counter%+1 echo %counter% > count.txt rem do whatever you want below start notepad.exe

Сравнение на осветителни тела

Сравнение на LED, CFL и лампи с нажежаема жичка Link

Ецване на платки със син камък

Инструмент за изчисляване съставките на разтвора (син камък и готварска сол), необходим за ецване на печатна платка Link

Изчисляване на бобина с въздушна междина

Инструмент за изчисляване на бобина с въздушна междина, по зададена индуктивност Link