Home » Articles posted by Gancho Donev (Page 2)

Author Archives: Gancho Donev

Bypassing UEFI to Install Win7 normally to an MBR HD

Boot into BIOS setup, if this is a new Win8 PC look for a setting to disable Secure Boot. Then enable Legacy BIOS or Compatibility Support Module (CSM). This should remove any EFI Boot Disk from BIOS Boot order. Set DVD drive first to boot, HDD second. Then set SATA controller to AHCI. Save changes […]

Разместен текст след печат в Word

Word 2003 Tols -> Options -> Print – маха се отметката от “Background printing” Word 2007 Бутон Office -> Word options -> Advanced -> Print – маха се отметката от “Print in Background”

Настройки на Windows 7 за модерни SSD

Във Flash паметта може да бъде записвано ограничен брой пъти, така че някои Windows програми, като например Defrag, от които няма полза за SSD могат единствено да съкратят жизнения цикъл на диска. Освен това, малките файлове заемащи блок във flash паметта забавят скоростта на запис, така че производителността намалява с течение на времето. Тези последици […]

“Show desktop” shortcut not working

Windows cannot open this file: File: Desktop (create shortcut).Desklink To open this file, Windows needs to know what program created it. Windows can go online to look it up automatically, or you can manually select from a list of programs on your computer. What do you want to do? *Use the web service to find […]

BAT брояч

BAT файл, с помощта на който може да се проследи колко пъти самият той е бил пускан (или чрез самия него колко пъти е пускана друга програма) @echo off set /p counter=<count.txt set /a counter=%counter%+1 echo %counter% > count.txt rem do whatever you want below start notepad.exe

Сравнение на осветителни тела

Сравнение на LED, CFL и лампи с нажежаема жичка Link

Ецване на платки със син камък

Инструмент за изчисляване съставките на разтвора (син камък и готварска сол), необходим за ецване на печатна платка Link

Изчисляване на бобина с въздушна междина

Инструмент за изчисляване на бобина с въздушна междина, по зададена индуктивност Link

Премахване на драйвери

Старите драйвери на хардуера са останки от обновления или де-инсталации. Като забравени мини, често причиняват спад в производителността, или проблеми с други драйвери и устройства. Обикновено старите драйвери остават скрити в Device Manager-а, който показва само активните устройства. Като използваме специална команда е възможно да видим и тях – удобното е, че неактивните са със […]

sfc /scannow – system files recovery

The sfc scannow option is one of several specific switches available in the sfc command, the Command Prompt command used to run System File Checker. Sfc /scannow is the most common way that the sfc command is used. Sfc /scannow will inspect all of the important Windows files on your computer, including Windows DLL files. […]